Uncategorized

Sida 2

RSS

Sverige har inte en av världens högsta självmordsfrekvenser

2 Apr 2008

Påstående: Sverige har en av världens högsta självmordsfrekvenser. Motpåstående: Sverige ligger endast på 15:e plats i Europa. Sri lanka har världens högsta och Jordanien den lägsta (siffor från januari 97). Under 1999 hade siffrorna för Sverige inte ändrats nämnvärt. Källa: Självmordsstatistik publicerat av Flashbacks News Agency. Illustrerad Vetenskap, 1/97. SCB 1999.


Sveriges kung har rösträtt

2 Apr 2008

Påstående: Den svenska kungen har inte rösträtt. Motpåstående: Kungen har rösträtt, men han väljer av tradition att avstå från att rösta. Källa: Artikel i Göteborgs-Posten 27:e april 96. Hovets informationslinje. Officiell site för den svenska monarkin.  


När benet somnar beror det inte på blodet har svårt att komma fram

2 Apr 2008

Påstående: När en kroppsdel "somnar" beror det på att blodtillförseln till kroppsdelen hindras. Motpåstående: Det har inte med blodet att göra om t.ex. ett ben "somnar" (kan förstås hända i extrema fall). När en kroppsdel "somnar" beror det på att en nerv har kommit i kläm. Källa: www.doktorn.com


Alla ska inte ha samma lön i ett kommunistiskt land

2 Apr 2008

Påstående: I ett kommunistiskt land ska alla ha lika lön. Motpåstående: Det stämmer inte. Under socialismen ska lönen sättas efter vad man presterar, "från var och en efter förmåga till var och en efter arbetsinsats". Under kommunismen däremot gäller enligt Marx och Engels "från var och en efter förmåga till var och en efter behov". Källa: Marx och Engels skrifter.


Vi härstammar inte från aporna enligt evolutionsteorin

2 Apr 2008

Påstående: Enligt evolutionsteorin härstammar vi ifrån aporna. Motpåstående: Det evolutionsteorin säger är att vi har en gemensam anfader med aporna. Denna anfader var givetvis mycket olik både dagens apor och människor. Källa: Läs vad Charles Darwin skrev.


Skalpering var inte särskilt utbrett bland Nordamerikas indianer

2 Apr 2008

Påstående: De flesta av nordamerikas indianer brukade skalpera sina offer. Detta var vanligt och utbrett innan de vita anlände. Skalpering är något unikt för Nordamerikas indianer. Motpåstående: Det är inte bevisat att några indianer tog skalper innan de vita kom dit. I vilket fall som helst var det inte särskilt utbrett. De första folkslagen som [...]


Martin Luther både drack och drömde om kvinnor

2 Apr 2008

Påstående: Martin Luther var en puritansk glädjedödare som var motståndare till allt vad alkohol och lust hette. Motpåstående: Det är bara i Sverige som vi har denna konstiga föreställning om Luther. Han tog gärna ett glas eller två och rekommenderade till och med att drömma om kvinnor som bot mot depressioner. Hans skrifter är inga [...]


Guiljotinen är ingen fransk uppfinning

21 Jan 2008

Påstående: Giljotinen är en fransk uppfinning. Motpåstående: Giljotinen har en historia som börjar långt innan den franska revolutionen. Den franska giljotinen konstruerades t.ex. efter en italiensk förebild. Källa: Britannicas uppslagsverk. "The Dictionary of missinformation" av Tom Burman (Aldus).


Kaffe görs ej av bönor

21 Jan 2008

Påstående: Kaffe görs av bönor som växer på buskar. Motpåstående: Kaffe görs av en frukt som växer på träd. Det är kärnan i en körsbärsliknande frukt som används. Den kallas dock (felaktigt) för böna av så gott som alla. Källa: Stora Focus uppslagsverk (1974).


Chrusjtjev bankade ej med sin sko i talarstolen

21 Jan 2008

Påstående: Nikita Chrusjtjev väckte uppmärksamhet när han i FN:s generalförsamling bankade med sin sko i talarstolen för att protestera. Motpåstående: Den kända bilden med Chrusjtjev dunkande med skon i talarstolen är retuscherad. Den publicerades någon gång på 60-talet i en mängd amerikanska tidningar. På den tiden kände väl de flesta till att det var en [...]


Det arabiska siffersystemet är indiskt

21 Jan 2008

Påstående: De siffersystem som vi använder oss av i Sverige uppfanns av araberna. Motpåstående: Siffersystemet uppfanns av indierna. Det borde heta indiska siffror istället för arabiska siffror. Källa: Tord Hall. Matematikens utveckling. Gleerups.


Vi har haft nazister sittande i vår riksdag

10 Dec 2007

Påstående: I Sveriges riksdag har det aldrig suttit några nazister. Motpåstående: Vi har haft två nazistiska riksdagsmän på 1930-talet. Det var när Högerpartiets (Moderaternas) inofficiella ungdomsförbund förklarade sig vara nazistiskt och skiljdes ifrån moderpartiet som två av högerns riksdagsmän beslöt att följa undomsförbundet. De bildade riksdagens "nationella grupp" och blev således Sveriges enda (öppet) pro-nazistiska [...]


Kuba är ingen diktatur

10 Dec 2007

Påstående: Kuba är en diktatur med Fidel Castro som diktator. Motpåstående: Kuba är inte någon diktatur utan en "folkmakt", kubanernas egen benämning (jag skulle själv inte kalla Kuba eller något annat land för en demokrati). Systemet på Kuba bygger på personval, ej partival. Alla (16 år och äldre) har rätt att välja, nominera och bli [...]


Arier är inte blonda och blåögda

2 Jul 2007

Påstående: Arier är en europeisk ras där flertalet individer har blont hår och blå ögon. Motpåstående: Arisk har en etnisk och en språklig betydelse. I etnisk bemärkelse betecknar arier ett folk som bodde på den iranska högplatån, vandrade in i norra Indien och blandade sig med de folk som bodde där. I strikt mening skulle [...]


Amerikanska inbördeskriget utbröt ej pga av slaveriet

2 Jul 2007

Påstående: Främsta anledningen till det amerikanska inbördeskriget var att nord- och sydstaterna var oense om slaveriets avskaffande. Motpåstående: Kriget gällde främst andra saker. På nordsidan fanns det ju också slavstater (Delaware, Kentucky, Maryland och Missouri). Först 1863 (kriget startade tidigt 1861) deklarerade Lincon att slavarna i sydstaterna skulle ges fria, dock inte slavarna i nordstaterna. [...]


"Proletariatets diktatur" ska inte vara någon diktatur (enligt Marx och Engels)

1 Jul 2007

Påstående: "Proletariatets diktatur" innebär dikatur. Motpåstående: Uttrycket myntades av den franske revolutionären Auguste Blanqui. Marx och Engels var dock de som gjorde uttrycket känt och de lade inte samma betydelse i "Proletariatets diktatur" som Blanqui. Enligt Engels var "den specefika formen för proletariatets diktatur" en demokratisk republik. Marx och Engels exemplifierade båda senare proletariatets diktatur [...]


Charles Lindbergh var inte först med att flyga över Atlanten

17 Jun 2007

Påstående: Charles Lindbergh var först med att flyga över Atlanten. Motpåstående: Lindbergh var "bara" först med att genomföra en ensamflygning (maj 1927). Redan i juni 1919 hade John William Alcock och Arthur Whitten Brown tillsammans flugit över Atlanten. Källa: Fakta om Brown och Alcock. Fakta om Charles Lindbergh från uppslagsverket Britannica. Lilla faktaboken (1991). GLA [...]


Igloor är inte byggda av is

17 Jun 2007

Påstående: Eskimåernas igloor byggs av isblock. Motpåstående: Igloo har i svenskt språkbruk felaktigt kommit att avse de snöhus som de nordligaste eskimåerna uppför på sina fångstfärder. Igloor byggs i regel av sten, grästorv, drivved och ben. Denna missuppfattning är så pass utbredd att ordet kanske snart får en ny betydelse. Nationalencyclopedin har exempelvis den felaktiga [...]