Det arabiska siffersystemet är indiskt

Påstående:

De siffersystem som vi använder oss av i Sverige uppfanns av araberna.

Motpåstående:

Siffersystemet uppfanns av indierna. Det borde heta indiska siffror istället för arabiska siffror.

Källa:

  • Tord Hall. Matematikens utveckling. Gleerups.

21 Jan 2008