Sveriges kung har rösträtt

Påstående:

Den svenska kungen har inte rösträtt.

Motpåstående:

Kungen har rösträtt, men han väljer av tradition att avstå från att rösta.

Källa:

 

2 Apr 2008