Igloor är inte byggda av is

Påstående:

Eskimåernas igloor byggs av isblock.

Motpåstående:

Igloo har i svenskt språkbruk felaktigt kommit att avse de snöhus som de nordligaste eskimåerna uppför på sina fångstfärder. Igloor byggs i regel av sten, grästorv, drivved och ben. Denna missuppfattning är så pass utbredd att ordet kanske snart får en ny betydelse. Nationalencyclopedin har exempelvis den felaktiga betydelsen utskriven.

Källa:

  • Stora Focus uppslagsverk (1974) sidan 747.

17 Jun 2007