Skalpering var inte särskilt utbrett bland Nordamerikas indianer

Påstående:

De flesta av nordamerikas indianer brukade skalpera sina offer. Detta var vanligt och utbrett innan de vita anlände. Skalpering är något unikt för Nordamerikas indianer.

Motpåstående:

Det är inte bevisat att några indianer tog skalper innan de vita kom dit. I vilket fall som helst var det inte särskilt utbrett. De första folkslagen som använde sig av skalpering var Skyter och några folkslag i västra Sibirien.

Källa:

  • Artikel i uppslagsverket Britannica.

2 Apr 2008