"Proletariatets diktatur" ska inte vara någon diktatur (enligt Marx och Engels)

Påstående:

"Proletariatets diktatur" innebär dikatur.

Motpåstående:

Uttrycket myntades av den franske revolutionären Auguste Blanqui. Marx och Engels var dock de som gjorde uttrycket känt och de lade inte samma betydelse i "Proletariatets diktatur" som Blanqui. Enligt Engels var "den specefika formen för proletariatets diktatur" en demokratisk republik. Marx och Engels exemplifierade båda senare proletariatets diktatur med Pariskommunen (världens första demokrati?). Dagens olika vänsterfraktioners syn på proletariatets diktatur skiljer sig dock ganska mycket åt (men ingen förespråkar någon diktatur). Med marxistisk terminologi skulle man kunna kalla dagens sverige för ett land under bourgeoisiens diktatur.

Källa:

  • Marx & marxismen, Bo Gustafsson, s. 113.
  • Engels skriver om Pariskommunen. Texten avlutas: "...do you want to know what this dictatorship looks like? Look at the Paris Commune. That was the Dictatorship of the Proletariat." (Pariskommunen styrdes helt demokratiskt).
  • Marx och Engels skrifter.

1 Jul 2007