Amerikanska inbördeskriget utbröt ej pga av slaveriet

Påstående:

Främsta anledningen till det amerikanska inbördeskriget var att nord- och sydstaterna var oense om slaveriets avskaffande.

Motpåstående:

Kriget gällde främst andra saker. På nordsidan fanns det ju också slavstater (Delaware, Kentucky, Maryland och Missouri). Först 1863 (kriget startade tidigt 1861) deklarerade Lincon att slavarna i sydstaterna skulle ges fria, dock inte slavarna i nordstaterna. Ingen av sydstaterna brydde sig om Lincons utspel vilket (tyvärr) medförde att inte en enda slav i sydstaterna gavs fri.

Källa:

2 Jul 2007