Arier är inte blonda och blåögda

Påstående:

Arier är en europeisk ras där flertalet individer har blont hår och blå ögon.

Motpåstående:

Arisk har en etnisk och en språklig betydelse. I etnisk bemärkelse betecknar arier ett folk som bodde på den iranska högplatån, vandrade in i norra Indien och blandade sig med de folk som bodde där. I strikt mening skulle denna grupp omfatta vissa indier och iranier samt deras avkomma.

Källa:

  • Uppslagsverket Brittanica.

2 Jul 2007