Vi jämför inte vår tid med GMT

Påstående:

Vi jämför vår tid med GMT (Grenwich Mean Time).

Motpåstående:

Man har inte använt GMT officiellt sedan 1928. Då ersattes GMT av UT (Universal Time). UT har fått flera efterföljare som UT0, UT1, UT2 och UTC. Se källorna för en mer detaljerad beskrivning.

Källa:

9 Apr 2008