Det finns inget kräkmedel i Systemets sprit

Påstående:

Det är spymedel i Systembolagets sprit, något som skall förhindra alltför kraftigt supande och alkoholförgiftning.

Motpåstående:

Det stämmer inte utan är en ren myt. Det vore också förbjudet enligt livsmedelslagen.

Källa:

  • Bengt af Klintberg, - Den stulna njuren, 1994, sidan 253
  • Tidningen Uppdraget nr 1 1997, sidan 20.

9 Apr 2008