Man är inte tyngdlös utanför jordens atmosfär

Påstående:

Att man är tyngdlös i en rymdstation eller rymdfarkost som cirkulerar runt jorden beror på att gravitationen är väldigt låg så pass långt ifrån jordklotet.

Motpåstående:

Man måste röra sig med en hög hastighet runt jorden för att uppleva tyngdlöshet. Tyngdlösheten beror alltså på "centrifugalkraften" (nu finns det i och för sig inget som heter centrifugalkraft, läs mer om detta här) som slungar en utåt och inte på att gravitation är låg. Se källan för en nogrannare förklaring.

Källa:

9 Apr 2008