Världssvält beror inte på överbefolkning

Påstående:

Att folk svälter ihjäl beror först och främst på överbefolkning.

Motpåstående:

Uppgifter från FN:s livsmedels- och jordbrukorganisation visar att det inte finns något starkt samband mellan hunger och befolkningstäthet. Problemen uppstår oftast om ett litet antal rika människor eller multinationella företag kontrollerar större delen av landet (även saker som krig spelar förstås in). 60% av världens livsmedelslager tillhör privatägda multinationella bolag med avgörande inflytande över den internationella livsmedelsförsörjningen. Det räcker inte med relativt mycket bördiga landområden för att undvika svält om det används oekonomiskt som t.ex. för att odla föda åt kor som ska bli hamburgare. Det finns massor av exempel på länder som är tättbefolkade men saknar svältande, t.ex. Japan, Kina, Belgien. I relativt glesbefolkade länder som t.ex. Angola och Honduras kan människor svälta ändå. Varje dag dör ca 40000 barn av undernäring (FN:s siffror), att vi gärna vill tro svält beror på överbefolkning kanske är för att stilla vårt dåliga samvete med tanke på att massor av mat i de rika länderna medvetet förstörs för att hålla uppe världspriserna.

Källa:

  • Francis Moore Lappe vid Institute for Food and Development Policy.
  • Pojkar är bättre i matte än flickor och andra populära uppfattningar av Alfie Kohn, Prisma 1992.
  • FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.
  • Göteborgs Posten, 96/11/12.

9 Apr 2008