Tjurar blir ej aggressiva av röd färg

Påstående:

Röd färg gör tjurar aggresiva.

Motpåstående:

Tjurar är inte färgblinda men de kan inte urskilja rött. De har (som även de flesta primater) kort och medelångt färgseende (blåa och gröna tappar). I exempelvis tjurfäktning spelar det inte någon roll vilken färg matadorens skynke har.

Källa:

  • Theo Van Veen, zoologiska instutitionen vid Göteborgs universitet.
  • Michael Axelsson, zoologiska instutitionen vid Göteborgs universitet.

9 Apr 2008