Thomas A. Edison uppfann inte glödlampan

Påstående:

Thomas Alva Edison uppfann glödlampan.

Motpåstående:

Edison var inte först. Exempelvis sir Joseph Williams Swan konstruerade en fungerande glödlampa redan 1860.

Källa:

17 Jun 2007