Slumpen avgör vattenvirvelns riktning

Påstående:

Vattnet i ett kärl virvlar åt olika håll ner genom en öppning beroende på vilken halva av jordklotet man befinner sig (norra eller södra).

Motpåstående:

Det som skulle vara orsaken till detta är den s.k. Coroliseffekten. Nu är det dock så att den har nästan ingen märkbar effekt i när det gäller små saker som badkar och dylikt. Det är formen på kärlet och slumpen som avgör vilket håll vattnet virvlar åt.

Källa:

  • Tidningen Focus februari 97, sidorna 40-41.

9 Apr 2008