Slaveri förekommer än idag

Påstående:

Alla länder har sedan länge avskaffat slaveriet.

Motpåstående:

Mauretanien var det sista land som officiellt förbjöd slaveriet. Detta skedde 1980 och var den tredje gången Mauretanien "avskaffade" slaveriet. Slavägarna har inte längre laglig rätt att få tillbaka förrymda slavar men det finns troligen fortfarande slavar kvar i landet. Olika former av slaveri förekommer också (t.ex. livegenskap, skuldavbetalning) i t.ex. Pakistan och Filippinerna.

Källa:

2 Apr 2008