Sitting Bull deltog inte i slaget vid Little Bighorn

Påstående:

Sitting Bull ledde indianernas styrkor under slaget vid Little Bighorn.

Motpåstående:

Sitting Bull deltog inte alls i striden utan befann sig i bergen och tillverkade medicin. Det var hövdingarna Crazy Horse och Gall som ledde indianerna emot general Custers styrkor.

Källa:

  • Illustrerad vetenskap mars 1995.
  • "The Dictionary of misinformation" av Tom Burman (Aldus).

17 Jun 2007