Sherlock Holmes använde aldrig uttrycket "Elementärt min käre Watson"

Påstående:

Sherlock Holmes brukade använda sig av uttrycket "Elementärt min käre Watson".

Motpåstående:

Sherlock Holmes sade aldrig detta i någon bok. Däremot i diverse filmer.

Källa:

  • Conan Doyles böcker om Sherlock Holmes.

1 Jul 2007