Senapsgas är ingen gas

Påstående:

Senapsgas är en gas.

Motpåstående:

Senapsgas är en finfördelad vätska.

Källa:

  • The Dictionary of misinformation av Tom Burman (Aldus).
  • Uppslagsverket Britannica.

8 Apr 2008