Schizofreni är ej detsamma som personlighetsklyvning

Påstående:

Schizofreni är detsamma som personlighetsklyvning.

Motpåstående:

Schizofreni är ett samlingsnamn på psykiska sjukdomar som har diverse symptom gemensamt. Exempelvis hallicunationer, vanföreställningar, tillbakadragande från verkligheten och nedsatt tankefunktion. Personlighetsklyvning har oftast inte (aldrig?) med schizofreni att göra.

Källa:

9 Apr 2008