Satanister tror inte på djävulen

Påstående:

Alla satanister tror på Gud och Satan.

Motpåstående:

Det är oftast så att satanister inte tror på någon högre makt, detta gäller t.ex. Church of Satan som troligen är den största satanistiska organisationen i världen. De ser satanism mer som en filosofi än religion. Så här sade deras ledare i en intervju: "Satan is a symbol, nothing more. Satan signifies our love of the worldly and our rejection of the pallid, ineffectual image of Christ on the cross." (Dr. Anton Szandor LaVey, Washington Post, 1986)

Källa:

  • Anton Szandor LaVeys skrifter.

2 Apr 2008