"Play it again, Sam!" är inte en replik från filmen Casablanca

Påstående:

Den klassiska repliken "Play it again, Sam!" yttras i filmen Casablanca.

Motpåstående:

Både Bergman och Bogart säger "play it", men "play it again" är det aldrig någon som yttrar i filmen. Strofen "Play it again, Sam!" lär ha myntats av bröderna Marx i deras film "En Natt i Casablanca".

Källa:

  • Se filmerna.

2 Apr 2008