Nordamerikas indianer hade inga hästar

Påstående:

Nordamerikas indianer hade tillgång till hästar innan européerna kom dit.

Motpåstående:

Hästen var utdöd i nordamerika före europeernas ankomst. Den första uppgiften om vilda hästar daterar sig ifrån 1705. De hade rymt ifrån spanjorerna och börjat föröka sig i vilt tillstånd.

Källa:

  • "The Dictionary of missinformation" av Tom Burman (Aldus).
  • Stora Focus uppslagsverk 1974.

21 Jan 2008