Mount Everest är inte världens högsta berg

Påstående:

Mount Everest är världens högsta berg.

Motpåstående:

Detta påstående är i och för sig sant men det bygger på konventionen att man mäter bergets höjd i förhållande till havsnivån. Om man istället mäter avståndet från jordens centrum till bergstoppen så är Chimborazo, som ligger i Ecuador, världens högsta berg. Mätt över havet är Chimborazo 6310 meter. Dock sträcker sig berget 3 kilometer längre ut i rymden än vad Mount Everest gör.

Källa:

  • "The Dictionary of misinformation" av Tom Burnam (Aldus).

2 Jul 2007