Marijuana leder inte till tyngre droger

Påstående:

Börjar man med marijuana så leder detta oftast till att man senare fortsätter med tyngre droger.

Motpåstående:

Det är inte sant, marijuana är ingen så kallad "Gateway-drog".

Källa:

  • Pojkar är bättre i matte än flickor och andra populära uppfattningar av Alfie Kohn, Prisma 1992.
  • New Scientist, februari 98 (special nummer).
  • Illustrerad vetenskap, november 1994.
  • Information om Gateway-effekten(del tre, punkt åtta).

8 Apr 2008