Magellan tog sig aldrig runt jorden

Påstående:

Magellan genomförde den första världsomseglingen.

Motpåstående:

Magellan dog under resan (redan vid Fillipinerna). Om någon borde få äran för att först rest runt jorden är det nog styrmannen Juan Sebastián de Elcano som slutförde resan efter Magellan dött. Av de ca 270 män som påbörjade resan överlevde endast 17 stycken. Magellan kan i alla fall varit den förste som färdades runt jorden men i så fall under två resor. Han hade nämligen färdats österut till Moluckerna tio år tidigare och då befunnit sig på ungefär samma breddgrad som när han dog.

Källa:

2 Apr 2008