LSD och Cannabis är inte beroendeframkallande substanser

Påstående:

LSD och cannbis är fysiskt beroendeframkallande och kan ge dödliga överdoser.

Motpåstående:

LSD (och de flesta hallicugener) och cannabis är inte nämnvärt fysiskt beroendeframkallande. Psykist beroende är dock ofta värre än det fysiska men hallicugener ger inte psykiskt beroende. Cannabis kan ge ett beroende hos känsliga personer men det är ljusår ifrån det som alkohol och tobak kan ge. Ingen har människa har någonsin dött av en överdos av LSD eller Cannabis.

Källa:

16 Jun 2007