Lämlar begår ej kollektivt självmord

Påstående:

Lämlar begår ibland kollektivt självmord.

Motpåstående:

Lämlar begår inte kollektivt självmord. De företar ibland så kallade lämmeltåg för att förflytta sig till platser rikare på föda, men de begår inte någon form av självmord som det påstås ifrån olika håll.

Källa:

  • "Pojkar är bättre i matte än flickor och andra populära uppfattningar." Alfie Kohn, Prisma 1992.
  • Lilla faktaboken (1991). GLA kartor AB.

2 Jul 2007