Kometers svans är alltid riktade ifrån solen, oavsett flygriktning

Påstående:

Kometers svansar pekar bort ifrån riktningen som kometen färdas.Det ligger faktiskt till så att svansen hela tiden är riktad ifrån solen. Om kometen är på väg bort från solen färdas den i samma riktning som svansen pekar. Anledningen till detta är att kometer är uppbyggda likt en smutsig snöboll. När den kommer nära solen förgasas snön och gasen trycks bort från solen p.g.a trycket från solens strålning.

Motpåstående:

Källa:

2 Apr 2008