Jorden tar inte 24 timmar på sig att snurra ett varv

Påstående:

Jorden tar 24 timmar på sig att snurra ett varv runt sin egen axel.

Motpåstående:

Eftersom jorden rör sig en liten bit runt solen medan den snurrar ett varv så måste man korrigera med (1/365) dygn = 3.9 min. Alltså roterar jorden runt sin axel på 23h 56.1min. Däremot tar det (i det närmaste) exakt ett dygn från zenit en dag till zenit dagen efter (eftersom jorden flyttar sig).

Källa:

  • Resonemanget ovan (slå annars på ordet Stjärndygn i ett uppslagsverk).

2 Apr 2008