John Ericson uppfann ingen skiftnyckel

Påstående:

1. John Ericson uppfann skiftnyckeln. 2. Thomas Edison uppfann grammofonen. 3. Samuel Morse uppfann telegrafen. 4. Michael Faraday upptäckte induktionen.

Motpåstående:

Att säga att en teknisk uppfinning gjordes av en viss person är oftast väldigt vanskligt. I de allra flesta fallen är flera personer inblandade i en process av små framsteg under en lång tid.

1. Det finns flera olika typer av skiftnycklar men John Ericsson uppfann inte någon av dem. Att säga vem som uppfannn skiftnyckeln är omöjligt då de olika typerna sakta förbättrats genom århundraden. Svensken Johan Peter Johansson förbättrade i alla fall redan existerande skiftnyckel-varianter. Charles Moncky sägs också ha utvecklat en ny typ av skiftnyckel.

2. En av Edisons anställda sägs ha uppfunnit grammofonen. Jag har dock inte hittat mer än en källa till detta. Dock existerade det enkla modeller av grammofoner 20 år innan Edison presenterade "sin" förbättrade.

3. Samuel F B Morse förbättrade tillsammans med Alfred Vail och Joseph Henry tekniken att sända meddelanden med elektriska impulser. Deras uppfinning skapades 1837 men redan 1819 hade Hans Christian Ørsted skapat ett liknande men mycket enklare system (han var antagligen inte heller först). Josef Henry hade redan 1831 byggt en egen telegraf som arbetade på ett avstånd av 1.6 km. Nämnas kan också Cooke och Wheatstones fem-nåls telegraf som konstruerades före Morses och användes flitigt i England. Morse blev sedermera stämd av sina partners samt konkurrenter men lyckades få behålla sitt patent. Morsekoden uppfann han dock själv.

4. Joseph Henry observerade fenomenet ett år före Faraday.

Källa:

9 Apr 2008