Jesus föddes 4-8 år före sig själv

Påstående:

Jesus föddes år 1 (år noll har vi ju inte med i vår historiska tideräkning, den astronomiska tideräkningen lär dock ha ett år noll).

Motpåstående:

Beräkningar tyder på att han föddes antingen någon gång mellan 4 och 8 år f.kr. eller ca 6 e.kr. Som bevis för detta kan nämnas att Herodes dog år 4 f.kr. och att skattskrivningen som omtalas i bibeln inträffade 6 eller 7 e.kr.

Källa:

  • Stora Focus uppslagsverk (1974).
  • Illustrerad Vetenskap, 1/97.

17 Jun 2007