Jesus blev inte korsfäst

Påståenden:

1. Jesus spikades upp på ett kors. 2. Eva gav Adam ett äpple att äta, plockat ifrån visdomens träd. 3. Jona blev slukad av en valfisk. 4. Delailah klippte av Simsons hår.

Motpåståenden:

1. Romarna använde minst tre olika saker för korsfästning. Kors, pålar och T:n (kanske också ett X). Det finns inga bevis för att det var just ett kors som Jesus hamnade på. Tidningen Illustrerad Vetenskap hävdar i en artikel (3/96) att det troligtvis var ett T. Jehovas vittnen hävdar bestämt att det var en påle. I en del upplagor av bibeln använder man ordet kors men det är en efterhandskonstruktion. 2. I Bibeln står det endast att Eva gav Adam en frukt. 3. Jona blev slukad av en stor fisk. Inget mera specifikt än så. 4. Delailahs tjänare klippte av Simsons hår.

Källa:

  • 1. "The Dictionary of missinformation" av Tom Burman (Aldus). Illustrerad Vetenskap 3/96. Jehovas vittnen: 031-7741607 (kvällstid).
  • 2, 3 och 4: Bibeln.

2 Apr 2008