Israel anföll först i sexdagarskriget

Påstående:

I sexdagars-kriget mellan Israel och arabsidan anfölls Israel först.

Motpåstående:

Det var Israel som anföll först i detta krig.

Källa:

2 Apr 2008