Humlor kan visst flyga

Påstående:

Det bevisades en gång av forskare att humlor inte kunde flyga.

Motpåstående:

Humlor flyger bra, men har ovanligt små vingar. Myten sägs härstamma från 1930 när en biolog vid Göttingens universitet frågade en aerodynamisk expert hur en så fet och långsam varelse som humlan kunde flyga. En snabb beräkning visade att binas vingar var för små för att generera lyftverkan på samma sätt som för ett konventionellt flygplan. Men humlor flyger ju inte alls på samma sätt som flygplan gör.

Källa:

  • Tidningen Focus, mars 1997.

9 Apr 2008