Hår växer ej fortare/blir grövre om det rakas ofta

Påstående:

Hår/skägg växer fortare/grövre om det klipps eller rakas ofta.

Motpåstående:

Det spelar ingen som helst roll hur ofta man klipper eller rakar sig.

Källa:

  • Pojkar är bättre i matte än flickor och andra populära uppfattningar av Alfie Kohn, Prisma 1992.

8 Apr 2008