Grekerna var inte först med demokrati

Påstående:

1. Sverige fick allmän och lika rösträtt runt 1910-1914 (buden varierar). 2. Högern (moderaterna) var för allmän rösträtt. 3. De gamla grekerna var först med att införa demokrati.

Motpåstående:

1. Allmän rösträtt för män infördes 1918. Innan dess hade en del kompromisser införts som t.ex. olika många röster beroende på egendom. 1921 infördes demokrati i Sverige, då fick nämligen även kvinnorna rösträtt.

2. Högern var de som kämpade mot allmän rösträtt både för män och kvinnor fram till dess införande medans socialdemokraterna (inklusive kommunisterna) kämpade för.

3. Enbart fria män över 21 år (enligt vissa forskare över 20 år) fick rösta. Kvinnor, slavar och metoiker (handelsmän från andra städer) fick inte rösta. Allt som allt var det bara ca 20% av befolkningen som hade rösträtt.

Källa:

  • 1 och 2 Norborg, Lars-Arne - "Sveriges historia under 1800- och 1900-talen", 1993, s88ff. Håkan Blomqvist; "Den röda tråden".
  • 3 Veyne - "Kände grekerna till demokrati?", Brutus Östlings bokförlag symposion AB, Stockholm/Skåne, 1991.

9 Apr 2008