Glas är inte fast materia

Påstående:

Glas befinner sig i fast form.

Motpåstående:

Glas befinner sig inte i fast form. Ej heller i flytande som ibland hävdas. Jag rekommenderar att läsa vidare här för mer information.

Källa:

  • "Introduction to solid state physics" 6th ed by Charles Kittel, s 501.
  • Bra böcker lexicon (1993).

16 Jun 2007