Fotoblixtar skadar ej tavlor

Påstående:

Anledningen till att det oftast är förbjudet att använda fotoblixtar på t.ex. muséer är att blixten kan skada färgen på tavlorna.

Motpåstående:

Förbuden härstammar från tiden då man använde magnesiumblixtar som i sällsynta fall kunde antända tavlorna. En del muséer hävdar fortfarande att blixtarna kan skada färgen men inga vetenskapliga belägg för detta har publicerats.

Källa:

  • Illustrerad vetenskap nr 2/96.
  • Jaana Järretorp på muséet Rooseum.

2 Apr 2008