Einstein var inte dålig i skolan

Påstående:

Albert Einstein var en dålig student.

Motpåstående:

Att Einstein skulle varit dålig i skolan är överdrivet. Han presterade förvisso inte särsklit bra resultat de första åren och avskydde den hårda disciplinen i skolan. Speciellt dåligt gick det i de ämnen som inte intresserade honom t.ex. språk, historia och geografi. De ämnen som han fann intressanta däremot, som fysik och matematik, visade han senare utmärkta resultat i. Han var 6 år när han började småskolan. Vid 9 års ålder kom han in på Luitpoldgymnasiet i München. Vid 14 års ålder var han redan lika bildad som många av sina lärare (i de naturvetenskapliga ämnena).

Källa:

2 Apr 2008