Dopet har inget att göra med ens namn

Påstående:

När man döps får man sitt namn.

Motpåstående:

Dopet i kyrkan har inget med namngivning att göra. Man har redan fått sitt namn innan man blir döpt. Prästen säger "Förnamn 1, förnamn 2, jag döper dig i Faderns, Sonens och den helige Andes namn." Vad syftar då dopet till? Jo det "Verkar syndernas förlåtelse, frälser från döden och djävulen samt giver evig salighet åt alla dem som sätta tro till Guds ord och löften." (Martin Luthers lilla katekes, fjärde huvudstycket).

Källa:

  • Fråga vilken präst som helst.
  • Luthers lilla katekes.

8 Apr 2008