Dödsstraff leder inte till färre brottslingar

Påstående:

Dödstraff har en avskräckande effekt.

Motpåstående:

Undersökningar kan inte styrka detta påstående. Våldsbrotten följer en kurva som beror på sociala och ekonomiska faktorer och ett samhälles moraliska värderingar vid en viss tidpunkt oberoende av om dödsstraffet finns eller är avskaffat.

Källa:

  • Amnesty international om dödsstraff.
  • Pojkar är bättre i matte än flickor och andra populära uppfattningar av Alfie Kohn, Prisma 1992.
  • The Dictionary of misinformation av Tom Burman (Aldus).

8 Apr 2008