Det var inte förbjudet att förtära alkohol i USA under förbudstiden

Påstående:

Det var i USA förbjudet att dricka alkohol under den så kallade "förbudstiden".

Motpåstående:

Det var tillåtet att förtära, inneha och köpa alkoholhaltiga drycker. Det var däremot förbjudet att tillverka, sälja och transportera.

Källa:

  • The Dictionary of misinformation av Tom Burman (Aldus).
  • 18:e tillägget till USA:s författning (numera borttaget).

8 Apr 2008