Det var inte för relativitetsteorin Einstein fick Nobelpris

Påstående:

Einstein fick Nobelpriset för sin relativitetsteori.

Motpåstående:

Han fick Nobelpriset 1921 mestadels för sin upptäckt om den fotoelektriska effekten. Motiveringen löd "for his services to Theoretical Physics, and especially for his discovery of the law of the photoelectric effect". Den speciella relativitetsteorin kom han fram till redan 1905 och den allmänna 1916. Relativitetsteorierna var fortfarande kontroversiella när han fick nobelpriset.

Källa:

  • Nobelstiftelsen.
  • Uppslagsverket Britannica.

8 Apr 2008