Det finns flest byråkrater i den privata sektorn

Påstående:

Kommunala och statliga företag har ofta mycket byråkrater/byråkrati jämfört med privata företag.

Motpåstående:

I kommunala företag är var tionde anställd byråkrat (dvs har administrativt arbete). I privata företag är var femte anställd byråkrat.

Källa:

  • Statistiska centralbyrån (SCB) December 1995.

17 Jun 2007