Det fanns inte någon kommunism i gamla östeuropa

Påstående:

Kommunism var det statsskick som fanns i östeuropa före 90-talet. Kommunism innebär diktatur.

Motpåstående:

Länderna själva kallade det för socialism. Kommunism (som ska följa på socialismen)är per definition ett klasslöst samhälle med egendomsgemenskap. Bara för att ett parti med kommunismen som mål innehar makten i ett land blir det inte automatiskt kommunism i landet. Lika lite blir Sverige en socialism när Socialdemokraterna sitter vid makten. En mer korrekt benämningen på det gamla statsskicket i östeuropa vore (reviderad stalinistisk) socialism (förutom i Albanien och Jugoslavien).

Källa:

  • Kommunismen bygger på Marx och Engels skrifter.

1 Jul 2007