De tre vise männen var inte tre

Påstående:

De vise män som enligt Bibeln besökte Jesusbarnet var till antalet tre.

Motpåstående:

Den enda plats i bibeln som de vise männen nämns på är i Matteusevangeliet , 2:a kapitlet. Där står det "då kommo vise män från österns länder". Ingenstans nämns deras antal. Att de flesta tror de var tre till antalet beror troligen på att de skänkte tre olika sorters gåvor. Guld, rökelse och myrra.

Källa:

25 Mar 2007