Atombomben gjorde inte slut på andra världskriget

Påstående:

Atombomben gjorde slut på andra världskriget.

Den första atombomben någonsin sprängdes över Hiroshima sjätte augusti 1945.

Motpåstående:

Japanerna ville kapitulera redan innan sommaren 1945 , det enda som höll tillbaka kapitulationen var oron för att inte få behålla sin kejsare. I Juli 1945 avlyssnade amerikanarna ett telegram från den japanske utrikesministern till dennes ambassadör i Moskva. Där framgår det klart att japanerna ville kapitulera om dom bara fick ha kvar sin kejsare något som USA motsatte sig. När Japan till slut kapitulerade villkorslöst fick de behålla sin kejsare ändå. I stället för att spränga två städer kunde USA ha bombat t.ex. en obebodd ö för att visa bombens verkan och därigenom skrämma Japan till kapitalation. Varför gjordes då inte detta? Kanske för att man ville testa bomberna på "riktigt". Den första bomben var en uranbomb och den andra en av plutonium. En annan teori är att man helt enkelt ville skrämma Sovjetunionen genom att visa vilka vapen man nu hade tillgång till.

Den första atomsprängningen ägde rum i New Mexico.

Källa:

  • "Hiroshima - the decision to drop the bomb", BBC.
  • Pojkar är bättre i matte än flickor och andra populära uppfattningar av Alfie Kohn, Prisma 1992.
  • Uppslagsverket Britannica.
  • Bonniers familjelexikon 2 (1987. - ISBN91-34-50760-4).

8 Apr 2008