Ångmaskinen uppfanns ej av James Watt

Påstående:

James Watt uppfann ångmaskinen.

Motpåstående:

Han förbättrade endast Newcomens ångmaskin. Han effektiviserade maskinen avsevärt men han bör absolut inte ha äran för ångmaskinens tillkomst.

Källa:

  • Artikel i Knowledge Adventure Encyclopedia.

2 Apr 2008