Alla länder bryter mot de mänskliga rättigheterna

Påstående:

Det finns många länder som inte bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Motpåstående:

Alla länder (som jag känner till) bryter tyvärr mot de mänskliga rättigheterna, så som de deklarerats av FN. Sverige bryter t.ex. mot artikel 23 (se källan).

Källa:

2 Apr 2008